Välkommen Tjänster Bakgrund Kontakt

 

 

Välkommen

Känns någon av följande situationer igen?

 

  • Du har just haft revision och har ingen aning om hur du ska åtgärda avvikelserna.
  • Ditt befintliga system är tungrott och byråkratiskt.
  • Du är på väg att implementera ett nytt ledningssystem och behöver externt stöd.
  • Arbetsbelastningen i organisationen är för stor, men inte tillräckligt för att nyanställa.

 

Isojouren rycker ut

Det är då du behöver mig, Yvonne Areskoug.

Jag arbetar med uppdrag som innebär att upprätta, implementera och utveckla ledningssystem enligt  ISO 9001 och ISO 14001. Jag är även godkänd tredjepartsrevisor för kvalitets- och miljöledningssystem och har uppdrag som underleverantör för DNV.

 

Mitt mål är att hjälpa uppdragsgivaren att hitta rätt nivå på tillämpningarna i systemen, för att inte drunkna i byråkratiska eller administrativt tungrodda system.

 

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna.

 

 

Denna webbplats är tillverkad av Pandion Media ¦ Senast uppdaterad den 9 feb 2009