Välkommen Tjänster Bakgrund Kontakt

 

 

Bakgrund

Yvonne AreskougJag heter Yvonne Areskoug och har

jobbat med kvalitets- och miljöledningssystem sedan 1994.  

Inledningen var ett projektarbete

på ASG i Växjö, vilket också ledde till

en examensuppsats på magisternivå.

 

Genom arbetet på ASG fick jag kontakt

med Almi Företagspartner som i

början på 1990-talet ledde ett projekt

som kallades Q1. Det riktade sig till

mindre företag som ville ISO-certifiera sig och för mig ledde det till ett antal anställningar som projektansvarig för upprättande av system och genomförande av tredjepartscertifiering.

 

Jag fick på så sätt god inblick i en rad olika verksamheter och deras varierande förutsättningar.

 

Jag har huvudsakligen arbetat inom verkstads-, plast-, och bilindustrin. Mest lärorikt inom området kvalitetsarbete var jobbet som kvalitetschef  på Plastal AB, en leverantör till bilindustrin som under min tid på företaget höll på att tredjepartscertifiera sig enligt QS 9000.

 

På Polykemi AB i Ystad jobbade jag med utveckling och förenkling av kvalitets- och miljöledningssystemet, för att hamna på rätt nivå och skapa synergieffekter mellan kravet att vara certifierade och att samtidigt ha en effektiv, fungerande och ändamålsenlig intern styrning. 

 

På företaget som är starkt kundorienterat arbetade jag mycket med kvalitetssäkring i försäljnings-och projekteringsledet och var även delaktig i kundkontakter.

 

 

Meritförteckning:

 

Anställningar

1998-06        Kvalitets- och miljöchef, Polykemi AB, Ystad.

1997-98        Kvalitetschef, Plastal AB, Simrishamn.

1996-97        Projektansvarig, Alfing i Älmhult AB, Älmhult.

1995-96        Projektansvarig, LEGO-Jouren AB, Ljungby.

1994-95        Projektansvarig, Steen Industrier AB, Ljungby.

 

Utbildning

1994             

Magisterexamen med inriktning på Total Quality Management, Högskolan i Växjö.

 

1990-93  

Civilekonomexamen med inriktning på organisation och marknadsföring, Högskolan i Växjö.

 

1992-1993  

Studier vid universitetet i Zürich, Schweiz.

 

Övrigt

1996-           

Konsult i egen regi, hjälp till småföretagare gällande ISO-standarderna, bla Ljungbykomponent AB, Ljungby.

 

 

 

Denna webbplats är tillverkad av Pandion Media ¦ Senast uppdaterad den 9 feb 2009