Välkommen Tjänster Bakgrund Kontakt

 

 

IS0 9000 ISO 14000 Utbildning Internrevision

IS0 9000

Många kämpar idag med ett kvalitetssledningssystem som klarar de externa revisionerna, men där medarbetare och ledning är långt ifrån engagerade och delaktiga när det gäller nyttan av kvalitetssäkringen i den dagliga verksamheten. I sådana situationr kan systemet upplevas som krångligt och byråkratiskt och mer som en börda än ett hjälpmedel.

 

Många gånger finns det  bra förslag på praktiska tillämpningar ute i verksamheten, men det stannar vid tankar eftersom man är rädd för att det inte skall vara förenligt med kraven i standarden.  Det finns en massa uppdiktad praxis som i dessa läge bara är  hämmande och

stagnerar utvecklingen av systemet. Det bidrar också till att systemet upplevs som tungrott.

 

I grund och botten är det företaget själv som ska bestämma ambitionsnivån med systemet utifrån syftet med en tredjepartscertifiering. Jag kan hjälpa er med allt från ett enkelt bassystem som beskriver verksamheten och hur de olika processerna hänger ihop till en helhet, till ett integrerat verksamhetssystem som i alla led styr efter företagets vision och mål. Rätt använda kan standarderna utgöra bra interna styrmedel, förutsatt att man inte fastnar i uppdiktade måsten och krav.

 

Det handlar till slut egentligen bara om att skapa rätt system utifrån gällande förutsättningar. Ju mer avancerat system, desto mer handlar det om attityd, engagemang och drivkraft.