Välkommen Tjänster Bakgrund Kontakt

 

 

IS0 9000 ISO 14000 Utbildning Internrevision

Internrevision

Intern revision är ett viktigt verktyg för att kunna mäta effektivitet och lämplighet i ledningssystemet. Rätt utnyttjade kan de interna revisionerna bli ett effektivt verktyg för att skapa ett företagsanpassat system som hjälper till att utveckla verksamheten och föra den framåt.

 

Yvonne Areskoug Kvalitets- och Miljöutveckling kan hjälpa er planera och genomföra de interna revisionerna anpassat efter era behov och önskemål. Exempel på revisioner är:

 

  • Systemrevisioner – uppfyllande av standardkrav och efterlevnadskontroll.

  • Förbättringsrevisioner – effektivisering av systemet.

  •  Tillståndsrevisioner – i syfte att kartlägga/samla fakta.

  • Processrevisioner – i syfte att säkerställa synergieffekter och att systemet inte suboptimeras i de olika delprocesserna.

 

Kontakta mig gärna för en första förbehållslös diskussion.