Välkommen Tjänster Bakgrund Kontakt

 

 

IS0 9000 ISO 14000 Utbildning Internrevision

Tjänster

Vid arbete med ledningssystem och bemanning av kvalitets- och miljöansvariga eller projektansvariga uppstår ofta ett ”moment 22”.

 

Det är ofta inte en heltidstjänst, men kombinerat med andra uppgifter tenderar projektet att dra ut på tiden och tappa fokus.

 

Jag erbjuder mina uppdragsgivare allt från enstaka specifika uppdrag (punktinsatser) till att vara en extern resurs som utför delar av jobbet, de timmar som behövs.

 

Yvonne Areskoug Kvalitets- och Miljöutveckling erbjuder tjänster inom följande område:

 

  • bygga & implementera ledningssystem
  • integrera ledningssystem
  • förenkla och ”banta” befintliga system
  • företagsintern utbildning
  • interna revisioner

 

Era behov avgör formen för samarbetet. Beroende på uppdragets syfte och omfattning kan min roll vara:

 

  • projektledare
  • rådgivare/bollplank
  • resursförstärkning

 

 

 

Denna webbplats är tillverkad av Pandion Media ¦ Senast uppdaterad den 9 feb 2009