Välkommen Tjänster Bakgrund Kontakt

 

 

IS0 9000 ISO 14000 Utbildning Internrevision

Utbildning

Yvonne Areskoug Kvalitets- och Miljöutveckling erbjuder företagsinterna utbildningar, helt skräddarsydda efter de behov varje verksamhet har. Som exempel på utbildningar kan nämnas:

 

  • Grundkurs ISO 9001/ISO 14001.
  • Interna revisioner – revisionsteknik.
  • Värdeskapande revisioner.
  • Företagets egna verksamhetssystem – syfte och tillämpningar.

 

Företaget åtar sig också att upprätta informationsmaterial av olika slag, till exempel broschyrer till kunder och leverantörer, sammanfattningar av manualer, informationsunderlag för nyanställda med mera.

 

Kontakta mig gärna för en första förbehållslös diskussion.